Om Lomma Tegelfabrik

AB Lomma Tegelfabrik bildades 1887 och hade som huvudverksamhet produktion av tegel i Lomma. Då tegelproduktionen lades ner i mitten på 70-talet bytte bolaget fokus till ägande, utveckling och förvaltning av fastigheter. Bolaget förvaltar idag ett blandat bestånd med bostäder i Malmö och Landskrona samt med kommersiella fastigheter på olika orter i västra Skåne.

I koncernen bedrivs även produktion av el genom vindkraftverk som gör att vi idag är självförsörjande på miljövänlig elkraft och även säljer el externt.

Bolaget och dess verksamhet har ägts och drivits av samma familj i tre generationer. Genom att tänka långsiktigt kan vi satsa på hög kvalitet.


vind