Felanmälan

Bostäder, ansvarig Jörgen Cederholm
Måndag - Fredag 07.00-08.00 Telnr: 073- 404 38 71

Lokaler, ansvarig Jörgen Cederholm
Enligt överlämnad information

E-post: felanmalan@lommategelfabrik.se
I anmälan ska tydligt anges namn, adress, telefonnummer dagtid samt vad anmälan avser. 

OBS! Läses en gång om dagen.

Jour:  Övriga tider vid akuta fel, Securitas 040-28 20 50

OBS! Jouren får endast användas om ärendet är akut och EJ kan vänta  tills  nästa dag.

Här hittar du lediga lokaler!